Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9170
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Siêu thị Coopmart Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Toàn Chương
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Chất lượng dịch vụ
Nghiên cứu sự hài lòng
Siêu thị Coopmart Quy Nhơn
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9170
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenToanChuong.TT.pdfTóm tắt206.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenToanChuong.TV.pdfToàn văn2.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.