Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9169
Title: Phát triển nhãn hàng riêng thuộc hàng hóa tiêu dùng của Siêu thị Big C - Đà Nẵng
Authors: Lê, Thanh Việt
Advisor: Lê, Thế Giới, PGS.TS.
Keywords: Nhãn hàng riêng
Phát triển nhãn hàng riêng
Siêu thị BigC Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 90 trang.
Table of contents: Chương 1.Sơ lược về nhãn hàng riêng; Chương 2.Thực trạng phát triển nhãn hàng riêng thuộc hàng hóa tiêu dùng tại BigC Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp phát triển nhãn hàng riêng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9169
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhViet.TT.pdfTóm tắt659.96 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhViet.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.