Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9166
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Authors: Trịnh, Ngân Hà
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về công tác phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9166
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhNganHa.TT.pdfTóm tắt1.16 MBAdobe PDFView/Open
TrinhNganHa.TV.pdfToàn văn666.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.