Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9164
Title: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm bia Serepok của chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ĐăkLăk
Authors: Vũ, Ngọc Tiến
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, PGS.TS.
Keywords: Kênh phân phối sản phẩm
Sản phẩm Bia Serepok
Quản trị kênh phân phối
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung ĐăkLăk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 125 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kênh phân phối; Chương 2.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng kênh phân phối Bia Serepok; Chương 3.Hoàn thiện kênh phân phối bia Serepok.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9164
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuNgocTien.TT.pdfTóm tắt424.42 kBAdobe PDFView/Open
VuNgocTien.TV.pdfToàn văn974.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.