Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9150
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ
Authors: Nguyễn, Nhất Võ Anh
Advisor: Lê, Dân, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ. Chương 3.Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9150
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhatVoAnh.TT.pdfTóm tắt699.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhatVoAnh.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.