Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9149
Title: Phát triển cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk
Authors: Lương, Sơn Bá
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay đầu tư
Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về phát triển cho vay đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Chương 2.Thực trạng phát triển cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp phát triển cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9149
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongBaSon.TT.pdfTóm tắt425.94 kBAdobe PDFView/Open
LuongBaSon.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.