Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9147
Title: Chính sách marketing tại Công ty TNHH Thương mại Thiên Long
Authors: Trần, Thị Phương Hiền
Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hương, TS.
Keywords: Chính sách marketing
Công ty TNHH Thương mại Thiên Long
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về chính sách marketing của doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng chính sách marketing tại Công ty TNHH Thương mại Thiên Long; Chương 3.Chính sách marketing tại Công ty TNHH Thương mại Thiên Long.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9147
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiPhuongHien.TT.pdfTóm tắt278.38 kBAdobe PDFView/Open
TranThiPhuongHien.TV.pdfToàn văn3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.