Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9126
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Kim Hồng
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định tín dụng
Cho vay ngắn hạng doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại VCB Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại VCB Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9126
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiKimHong.TT.pdfTóm tắt279.96 kBAdobe PDFView/Open
TranThiKimHong.TV.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.