Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9124
Title: Quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Authors: Đồng, Thị Mỹ Dung
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Quản lý thuế giá trị gia tăng
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng; Chương 2.Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9124
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DongThiMyDung.TT.pdfTóm tắt440.76 kBAdobe PDFView/Open
DongThiMyDung.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.