Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9122
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hồ Thanh Vĩnh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng; Chương 2.Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9122
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoThanhVinh.TT.pdfTóm tắt504.73 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHoThanhVinh.TV.pdfToàn văn3.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.