Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9106
Title: Phân tích tình hình cho vay bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai
Authors: Trương, Đinh Ngọc Mai
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay đảm bảo bằng tài sản
Dịch vụ ngân hàng
Phân tích
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích cho vay bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích thực trạng cho vay bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay đảm bảo bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Gia Lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9106
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongDinhNgocMai.TT.pdfTóm tắt442.38 kBAdobe PDFView/Open
TruongDinhNgocMai.TV.pdfToàn văn1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.