Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9105
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đoàn, Thị Mỹ Hạnh
Advisor: Lê, Dân, TS.
Keywords: Thẻ ATM
Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Ngân hàng Đông Á huyện Duy Xuyên
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quyết định sử dụng thẻ ATM; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Kết quả nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9105
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiMyHanh.TT.pdfTóm tắt230.79 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiMyHanh.TV.pdfToàn văn1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.