Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9104
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Lương Bình
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Cho vay trung và dài hạn
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh ĐăkLăk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh ĐăkLăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9104
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLuongBinh.TT.pdfTóm tắt306.01 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLuongBinh.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.