Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9103
Title: Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Trần, Minh Nhật
Advisor: Đặng, Hữu Mẫn, TS.
Keywords: Dịch vụ Internet Banking
Dịch vụ ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về dịch vụ Internet Banking; Chương 2.Thực trạng kinh doanh dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9103
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMinhNhat.TT.pdfTóm tắt2.15 MBAdobe PDFView/Open
TranMinhNhat.TV.pdfToàn văn3.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.