Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9102
Title: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Other Titles: Operational Risk Management at Vietinbank, Ngu Hanh Son Branch, Da Nang City
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tác nghiệp
Rủi ro tác nghiệp
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Vietinbank Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9102
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuHien.TT.pdfTóm tắt514.55 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuHien.TV.pdfToàn văn5.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.