Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9094
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên
Học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên; Chương 2.Tình hình thực hiện cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên tại chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9094
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNguyetAnh.TT.pdfTóm tắt303.9 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNguyetAnh.TV.pdfToàn văn904.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.