Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9089
Title: Quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Quang Thuận
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tác nghiệp
Thanh toán quốc tế
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng); Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Vietcombank Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9089
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuangThuan.TT.pdfTóm tắt724.59 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuangThuan.TV.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.