Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9088
Title: Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân
Authors: Nguyễn, Tấn Phương
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Huy động tiền gửi
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hải Vân
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về huy động tiền gửi tại các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9088
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTanPhuong.TT.pdfTóm tắt868.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTanPhuong.TV.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.