Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9070
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Huỳnh, Thị Xuyến
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Á Châu
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về ngâ hàng điện tử và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh ĐăkLăk; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu CN ĐăkLăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9070
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiXuyen.TT.pdfTóm tắt306.71 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiXuyen.TV.pdfToàn văn744.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.