Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9069
Title: Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Văn, Thị Thu Ánh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Đảm bảo tiền vay
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về đảm bảo tiền vay trong hoạt động của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác đảm bảo tiền vay tại NHTMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9069
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanThiThuAnh.TT.pdfTóm tắt308.19 kBAdobe PDFView/Open
VanThiThuAnh.TV.pdfToàn văn734.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.