Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9067
Title: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn
Authors: Trần, Thị Thu Tâm
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNN quận Ngũ Hành Sơn; Chương 3.Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNN quận Ngũ Hành Sơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9067
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuTam.TT.pdfTóm tắt284.77 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuTam.TV.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.