Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9065
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình ba nhân tố của Fama French trong đo lường rủi ro hệ thống của đầu tư có phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Phương Trầm
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Đo lường rủi ro hệ thống
Cổ phiếu
Mô hình 3 nhân tố của Fama French
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình ba nhân tố của Fama French; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9065
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocPhuongTram.TT.pdfTóm tắt310.79 kBAdobe PDFView/Open
LeNgocPhuongTram.TV.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.