Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9054
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Lê Bảo Như
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về bảo lãnh ngân hàng và phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ bão lãnh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9054
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhLeBaoNhu.TT.pdfTóm tắt301.23 kBAdobe PDFView/Open
HuynhLeBaoNhu.TV.pdfToàn văn859.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.