Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9053
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Authors: Mạc, Nguyên Đoan Hạnh
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính
Hoạt động cấp tín dụng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 137 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận về công tác phân tích BCTC trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích BCTC trong hoạt động cấp tín dụng tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích BCTC trong hoạt động cấp tín dụng tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9053
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MacNguyenDoanHanh.TT.pdfTóm tắt853.95 kBAdobe PDFView/Open
MacNguyenDoanHanh.TV.pdfToàn văn1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.