Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9049
Title: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng
Other Titles: Analysis of the capital at Danang Export Processing Lines Limited Company - SADAVI
Authors: Nguyễn, Văn Tâm
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Vốn
Tình hình sử dụng vốn
Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng vốn
Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận phân tích tình hình sử dụng vốn trong công ty; Chương 2.Phân tích thực trạng sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9049
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTam.TT.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanTam.TV.pdfToàn văn6.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.