Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9047
Title: Hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
Authors: Ngô, Thị Phương Nhã
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Nợ xấu
Hạn chế nợ xấu
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về hạn chế nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Các giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9047
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiPhuongNha.TT.pdfTóm tắt235.92 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiPhuongNha.TV.pdfToàn văn1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.