Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9046
Title: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nay, Tuyết Mai
Advisor: Nguyễn, Phú Thái, TS.
Keywords: Quản lý chi thường xuyên
Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
Tỉnh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương; Chương 2.Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lawsk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9046
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NayTuyetMai.TT.pdfTóm tắt692.31 kBAdobe PDFView/Open
NayTuyetMai.TV.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.