Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9045
Title: Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Authors: Hoàng, Nam
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn; Chương 3.Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9045
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangNam.TT.pdfTóm tắt757.09 kBAdobe PDFView/Open
HoangNam.TV.pdfToàn văn927.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.