Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9042
Title: Phát triển các dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Vũ, Lê Na
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ phi tín dụng
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển các dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp phát triển các dịch vụ phi tín dụng đối với KHDN tại BIDV chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9042
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuLeNa.TT.pdfTóm tắt313.78 kBAdobe PDFView/Open
VuLeNa.TV.pdfToàn văn 976.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.