Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9041
Title: Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Cho vay hộ tiểu thương
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Sacombank
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2011 - 2013; Chương 3.Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9041
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt404.77 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.