Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9040
Title: Hoàn thiện công tác cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Lê Đan Mạch
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Cho vay xuất nhập khẩu
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại; Thực trạng công tác cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013; Giải pháp hoàn thiện công tác cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9040
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranLeDanMach.TT.pdfTóm tắt300.86 kBAdobe PDFView/Open
TranLeDanMach.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.