Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9034
Title: Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Completing the Control of Commune Budget Expenditure in Dien Ban Town, Quang Nam Province
Authors: Phan, Thị Tươi
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi ngân sách xã
Kho bạc Nhà nước thị xã Điện Bàn
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 125 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước; Chương 2.Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thương xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9034
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiTuoi.TT.pdfTóm tắt878.93 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiTuoi.TV.pdfToàn văn5.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.