Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9033
Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Bình Định
Authors: Nguyễn, Như Quỳnh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Công tác quản lý tài chính
Trường Cao đẳng Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng công lập; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Bình Định; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9033
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhuQuynh.TT.pdfTóm tắt522.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhuQuynh.TV.pdfToàn văn18.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.