Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9031
Title: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
Other Titles: Operational Risk Management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Quang Nam Branch
Authors: Trương, Hoàng Phương Chi
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tác nghiệp
BIDV
Rủi ro tác nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện công tác quản trị ủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9031
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongHoangPhuongChi.TT.pdfTóm tắt524.77 kBAdobe PDFView/Open
TruongHoangPhuongChi.TV.pdfToàn văn9.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.