Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9030
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Credit Risk Control in Customer Lending at SHB Commercial Bank, Branch in Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Nhàn
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Kiểm soát
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng của NHTM; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm tăng cường công tác kiểm soát ủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9030
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNhan.TT.pdfTóm tắt563.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNhan.TV.pdfToàn văn20.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.