Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9029
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Other Titles: Reality and Solutions to Mobile Banking Service's Development in the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam
Authors: Đoàn, Thị Thu Hồng
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Mobile Banking Vietcombank
Dịch vụ Mobile Banking
Tiện ích Mobile Banking
Kiểm soát rủi ro
Chất lượng dịch vụ
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Chương 3.Khuyến nghị nhằm phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9029
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThuHong.TT.pdfTóm tắt848.08 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiThuHong.TV.pdfToàn văn6.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.