Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9021
Title: Hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
Other Titles: Improving the Collateral Loans Procedure by Assets in the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ngu Hanh Son Branch
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Đảm bảo tiền vay
Tài sản đảm bảo
Rủi ro tín dụng
Tín dụng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9021
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhNguyet.TT.pdfTóm tắt673.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhNguyet.TV.pdfToàn văn21.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.