Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9020
Title: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Quảng Trị
Other Titles: Improvement on Civil Mobilized Capital - Observation on Military Commercial Joint Stock Bank - Quang Tri Branch
Authors: Trần, Quang Sáng
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tiền gửi dân cư
Huy động vốn
Hoàn thiện công tác huy động vốn
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Quảng Trị
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Trị; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Trị.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9020
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuangSang.TT.pdfTóm tắt1.16 MBAdobe PDFView/Open
TranQuangSang.TV.pdfToàn văn8.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.