Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9001
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ngãi
Other Titles: Improve Lending Individual to Business at the Military Commercial Joint Stock Bank - Quang Ngai Branch
Authors: Nguyễn, Thị Oanh Kiều
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Cho vay cá nhân kinh doanh
Hoàn thiện
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Quảng Ngãi
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ngãi; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9001
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiOanhKieu.TT.pdfTóm tắt27.9 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiOanhKieu.TV.pdfToàn văn4.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.