Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9000
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Đức Diễm My
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9000
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucDiemMy.TT.pdfTóm tắt586.37 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDucDiemMy.TV.pdfToàn văn138.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.