DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/900

Nhan đề: Phân tích và tổng hợp các hệ thống điều khiển trong không gian trạng thái bằng Matlab.
Tác giả: Bùi, Xuân Diệu
Người hướng dẫn: Trần, Đình Khôi Quốc
Từ khoá: Hệ thống điều khiển
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/900
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.113.pdfToàn văn1,34 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt204,51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback