Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8999
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Văn Doanh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ngân hàng chính sách; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8999
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanDoanh.TT.pdfTóm tắt1.13 MBAdobe PDFView/Open
PhamVanDoanh.TV.pdfToàn văn10.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.