Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8998
Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Improve Financial Adminstration at Danang Department of Transport Finance-Banking
Authors: Lê, Hoa Bảo Trân
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Quản lý tài chính
Cơ quan hành chính Nhà nước
Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng
Lập dự toán
Chấp hành dự toán
Quyết toán ngân sách
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính Nhà nước; Chương 2.Thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8998
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoaBaoTran.TT.pdfTóm tắt1.64 MBAdobe PDFView/Open
LeHoaBaoTran.TV.pdfToàn văn16.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.