Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8987
Title: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Nhật Minh
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay doanh nghiệp và phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8987
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhatMinh.TT.pdfTóm tắt332.42 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhatMinh.TV.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.