Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8985
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Uyến
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Kon Tum
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong các ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Kon Tum; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8985
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKieuUyen.TT.pdfTóm tắt380.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKieuUyen.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.