Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8984
Title: Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn
Authors: Phan, Văn Thuận
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Hoạt động thanh tra ngân hàng
Hoạt động giám sát ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh Gia Lai
Ngân hàng thương mại
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Trung ương đối với ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của NHNN CN tỉnh Gia Lai đối với các NHTM trên địa bàn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của NHNN CN tỉnh Gia Lai đối với các NHTM trên địa bàn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8984
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanThuan.TT.pdfTóm tắt402.81 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanThuan.TV.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.