Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8979
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: Study of the Factors Affecting the Financial Structure of Mineral Companies Listed on the Stock Market of Vietnam
Authors: Trịnh, Thị Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Công ty khoáng sản
Cấu trúc tài chính
Nhân tố ảnh hưởng
Mô hình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả phân tích.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8979
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiThuyLinh.TT.pdfTóm tắt648.68 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiThuyLinh.TV.pdfToàn văn4.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.