Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8971
Title: Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Huỳnh Thảo
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: Cho vay hộ nghèo
Phòng Giao dịch Chính sách Xã hội
Huyện Hiệp Đức
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 131 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách; Chương 2.Thực trạng công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8971
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHuynhThao.TT.pdfTóm tắt750.57 kBAdobe PDFView/Open
TranThiHuynhThao.TV.pdfToàn văn4.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.