Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8967
Title: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Bình
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng và phân tích hoạt động của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8967
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucThanh.TT.pdfTóm tắt508.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDucThanh.TV.pdfToàn văn7.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.