Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8966
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Authors: Đặng, Thành Long
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay hộ sản xuất nông nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh huyện Ngọc Hồi
Tỉnh Kon Tum
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích cho vay hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8966
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThanhLong.TT.pdfTóm tắt333.29 kBAdobe PDFView/Open
DangThanhLong.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.